Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-11-20 09:50

Tourns dotterbolag HUBSO ökar sin försäljning genom framgångsrik lansering

HUBSO tar nya steg i sin utveckling och vi kan konstatera att affärsmodellen fungerar och utvecklas väl. Förra veckan lanserades första delen av en ny kollektion via Sanne Alexandras webshop som sålde slut på fem minuter, omsatte över 0,5 MSEK och bidrar positivt till Tourns resultat.

HUBSO kommer under december fortsätta sina lanseringar med bland annat fortsatt lansering av Bianca by Bianca Ingrosso. Målet är att under 2018 landa på en omsättning cirka 4 miljoner kronor.

HUBSO har idag 5 medarbetare och arbetar som en fristående organisation utanför Tourn. Dock finns tydliga synergier i mellan HUBSO och TOURN och vi ser positivt på utvecklingen tillsammans.

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Read More