Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-11-21 14:43

Månadsuppdatering Tourn - Oktober

I oktober 2018 landade intäkterna på 6,7 msek (6,1 msek oktober 2017). Oktober indikerar på stadigt ökade intäkter från samtliga plattformar. Youtube-plattformen Nagato fortsätter att växa i hög takt både sett till visningar och intäkter. Intäkterna för Nagato som redovisas i rapporter, avser beloppet efter att Youtube tagit sin del. Beloppet som kvarstår, det som redovisas i rapporter, ska senare fördelas mellan Nagato/Tourn och influencern. Fördelningen varierar vanligtvis mellan 10-50% till Nagato beroende på youtuber och deal.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Read More