Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-12-19 13:17

Nagato fortsätter att växa i snabb takt, främst inom Gaming

Nagato fortsätter att växa i snabb takt och vi ser goda möjligheter att nå vårt mål om 200 miljoner visningar i december. Vårt starkast växande segmentet i Nagato är gamers. Tack vare vårt arbete tillsammans med våra partners har Nagato kunna erbjuda gamers ett mycket bra erbjudande vilket lett till den snabba utvecklingen. Tidigare i kvartal fyra ingick vi avtal med M.O.B.A Networks, som är en av världens största gaming communities, där syftet är att tillsammans bygga ett community för youtube-gamers. Under samarbetets gång har synergierna blivit allt mer tydligare och möjligheterna allt fler. Vi kommer att titta på att utveckla från affär ännu mer och ser positivt på samarbetet under 2019 och framåt.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Read More