Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2018-12-21 16:03

Månadsuppdatering Tourn - November

I november 2018 landade intäkterna på 5,8 msek (5 msek november 2017).

November har varit en stark månad för oss både på sett till intäkter och orderboken för 2019. Vi siktar på att göra ett nytt rekord i omsättning under kvartal fyra, samtidigt som vi ser positivt på 2019 där orderböckerna redan börjar fyllas på. Influencer marketing fortsätter att ta allt mer plats i marknadsföringsbudgeterna och våra kunder bokar allt mer flerårsupplägg.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Read More