Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-01-03 07:18

Youtube-plattformen Nagato uppnår målet om 200 miljoner visningar i december

Tourns youtube-plattform Nagato har under december uppnått över 230 miljoner visningar och därför klarat decembermålet om 200 miljoner visningar, visar preliminära siffror. Intäkterna för enbart Nagato i december landade preliminärt på cirka 1,5 MSEK. Som jämförelse nådde Nagato i september sitt tidigare mål om 100 miljoner visningar, där intäkterna låg om cirka 600 TSEK.

Nagato växer enligt plan och vi kommer att kommunicera ett nytt mål nästa vecka. Vårt fokus är som tidigare kommunicerat att rikta in oss på nya regioner. I dagsläget fokuserar vi främst på England och Tyskland, där vi öppnat för diskussion med potentiella partners.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019.

Read More