Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-01-11 16:27

Youtube-plattformen Nagato sätter nytt mål

Tourns youtube-plattform Nagato har under december uppnått över 230 miljoner visningar och därför klarat decembermålet om 200 miljoner visningar.

Bolaget har beslutat om ett nytt mål, 350 miljoner visningar i månaden senast april 2019.
Målet ska uppnås genom att befintliga marknader ska fortsätta växa, samtidigt som att Nagato ska öppna upp i minst ett till land.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Read More