Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-01-17 12:45

Tourns dotterbolag HUBSO omsätter 3,9 MSEK H2 2018 och förbereder för kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-17

Preliminära siffror visar att HUBSO omsatte 3,9 MSEK H2 2018 och 4,7 MSEK för helåret 2018. HUBSO ser fortsatt tillväxt under 2019 och har beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning under kvartal ett 2019. Tourn ställer sig positiva till att ta in nya starka ägare i HUBSO vilka tillsammans med NEVI och Tourn kan driva Bolaget framåt.

HUBSO
HUBSO är en one-stop hub för influencers som vill skapa sitt eget varumärke och få en smidig uppsättning avseende produktion, marknadsföring och e-handelslösningar. I korthet kan influencers fokusera på att förverkliga sina drömmar om att äga/driva sitt egna varumärke samtidigt som de inte behöver oroa sig för de “tråkiga delarna”. Vi kallar det true branding, utan administrativ huvudvärk.

//
VD, Tourn International AB(publ)
Robin Stenman

Read More