Investor Relations

Corporate Governance
Management

Robin Stenman
Chief executive officer

Robin Stenman är styrelseledamot och Bolagets verkställande direktör i Tourn sedan september 2010. För mer information se avsnittet ”Styrelse/Board”.

Rosanna Thun
Vice president

Rosanna Thun född 1985, är extern Vice VD i Tourn sedan mars 2015. Rosanna har studerat på Berghs school of communication och fick där ett gediget kontaktnät inom reklamvärlden. Rosannas bakgrund inom reklambranschen ger henne bred erfarenhet och kontaktnät som gynnar Bolaget. Innan tjänsten på Bolaget var Rosanna Head of Business på Plaza Publishing där hon hade hand om organisation, HR, sälj, IT, marknad och ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Frida Gustavsson AB, VIROAL AB samt Lucky Platformz AB.

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseledamot i HUBSO AB. Styrelsesuppleant i ORGO TECH AB (publ) samt Sista versen 39722 AB.

Aktieinnehav i Tourn: 20 000