Investor Relations

Corporate Governance
Management

Robin Stenman
Chief executive officer

Robin Stenman är styrelseledamot och Bolagets verkställande direktör i Tourn sedan september 2010. För mer information se avsnittet ”Styrelse/Board”.