Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2023-05-11 08:30

- Se bifogad pdf för fullständig rapport  -   Väsentliga händelser · Koncernen har under kvartalet rekryterat Madeleine Daxberg som ny CFO · CPM priser i YouTube minskar under kvartelet med 10-30% i olika marknader jämfört samma period 2022.  · Agency har insålda kampanjer för 2023 om 30 MSEK Långsiktiga mål · Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10%  · Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien   VD-ord Året 2023 fortsätter med samma marknadsläge som skapades under 2022. En marknad som

Read report here