Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2023-02-16 08:15

– se bifogad pdf för fullständig rapport – Engelsk version av rapporten kommer under dagen. English version of the report will be sent out during the day. Resultatet i korthet Under 2022 visar TOURN på koncernnivå en tillväxt om 8,8% jämfört med 2021 och koncernen har under fjärde kvartalet en tillväxt om 4,3%. Affärsområdet NAGATO växer under 2022 med 3,9% jämfört 2021 men sett till fjärde kvartalet minskade omsättningen med 8,5% som en effekt av lägre CPM priser under kvartalet med 19,2% i vissa regioner. Agency visar ett rekordkvartal under Q4 och växer med 15,3% jämfört Q4 2021

Read report here