Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-11-18 08:30

Engelsk version av rapporten kommer under dagen. English version of the report will be sent out during the day.   - Se bifogad pdf för fullständig rapport  - Resultatet i korthet TOURN visar fortsatt en tillväxt om än något mindre än tidigare kvartal och under första tre kvartalen 2022 växer koncernen med 11,7 %, jämfört samma period 2021. NAGATO ser lägre CPM priser globalt och under tredje kvartalet sjunker cpm priser de med 17%, påverkat av det rådande världsläget. Agency visar en omsättningstillväxt om 6,9% under Q3 2022 och under första tre kvartalen en omsättningstillväxt om 4,

Read report here