Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-08-18 08:35

Engelsk version av rapporten kommer i början av nästa vecka. English version of the report will be sent out during the beginning of next week. - Se bifogad pdf för fullständig rapport  - Resultatet i korthet TOURN fortsätter att visa tillväxt under första halvåret 2022. Koncernens tillväxt uppgår till 18,5% jämfört med samma period 2021. Under Q2 2022 har TOURN på grund av säsongsvariationer på Agency och lägre CPM-priser globalt inom NAGATO, uppvisat en något lägre omsättning än under samma period förra året. Agency visar under första halvåret 2022 en tillväxt om 6,2 procent och

Read report here