Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-06-28 17:45

Kommuniké från årsstämma 2022-06-28 Idag 2022-06-28 höll Tourn International AB(publ) årsstämma. Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2021 ska ingen utdelning ske. Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. Stämman beslutade enligt förslag, följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Mike Jacobson och Gustaf Kellner och Elin Bäckman. Gustaf Kellner fortsätter som styrelsens ordförande. Stämman beslutade om omval av revisorsfirma enligt styrelsens

Read report here