Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-05-12 08:30

Kvartalsrapport Q1 2022 2022-05-12 - Se bifogad pdf för fullständig rapport  - Engelsk version av rapporten kommer under dagen. English version of the report will be sent out during the day. Resultatet i korthet TOURN har under första kvartalet haft en positiv omsättningstillväxt om 63 procent där ­­NAGATO står för den största omsättningstillväxten om 110 procent jämfört med samma period föregående år. Agency visar en betydande omsättningstillväxt om 37 procent. Väsentliga händelser · Koncernen visar omsättningstillväxt med 63 procent under Q1 2022 jämfört med Q1 2021 · ­

Read report here