Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2022-02-17 08:30

2022-02-17 - Se bifogad pdf för fullständig rapport  - TOURN har under 2021 haft en  omsättningstillväxt på 47% och under under fjärde kvartalet en historisk hög omsättning. Koncernen redovisar en Q4 omsättning om 41 MSEK vilket är en 32% ökning från tidigare högsta nivån. Tourn väljer att ta in 50,6 MSEK i riktad emission under perioden.  Händelser Q4 2021 · Koncernen visar omsättningstillväxt med 47% vilket ger en omsättning om 41 MSEK · NAGATO växer med 130% jämfört samma period 2020 · Bolaget tar in 50,6 MSEK i kapital vid en riktad emission · NAGATO växer med 300%

Read report here