Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-11-16 16:53

(Korrigerad rapport) Kvartalsrapport TRE 2021 2021-11-16 Bifogad finns korrigerad kvartalsrapport enligt: Innevarande periods kassaflöde för koncernen har i kommunicerad Q3-rapport redovisats isolerat för kvartalet dvs Juli-september 2021.  Gruppen har alltid rapporterat detta ackumulerat för innevarande år. Uppdatering har därför gjorts så att hela nio-månaders perioden är reflekterad i kassaflödesanalysen för koncernen. Bolaget har noterat felaktigheter inom koncernens eget kapital avseende fördelning mellan Fond för utvecklingsutgifter, Övrigt tillskjutet kapital samt Annat

Read report here