Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-11-16 08:52

Kvartalsrapport TRE 2021 2021-11-16 - Se bifogad pdf för fullständig rapport  - TOURN fortsätter att växa med en omsättningstillväxt på 76% under tredje kvartalet. Koncernen redovisar en historisk hög Q3 omsättning och ett  justerat resultat på 45 036 kr under delåret jan-sept. NAGATOs omsättningstillväxt  under kvartalet uppgick till 533%. Händelser Q3 2021 - Bolaget fortsätter att investera kapital för kraftig tillväxt utomlands - Koncernen visar omsättningstillväxt med 76% vilket ger en omsättning om 31,8 MSEK - NAGATO växer med 533% jämfört samma period 2020 - NAGATO inleder

Read report here