Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-08-26 08:46

· Se bifogad pdf för fullständig rapport -    TOURN visar omsättningstillväxt på 125% under andra kvartalet och en tillväxt som uppgår till 45% under första halvåret. Koncernen redovisar ett justerat resultat på 2 147 554 kr under H1. NAGATOs omsättningstillväxt under kvartalet uppgick till 729%. Händelser Q2 2021   · Bolaget inleder en tillväxtfas och investerar kapital för kraftig tillväxt utomlands · Koncernen visar omsättningstillväxt med 125% vilket ger en omsättning om 36,4 MSEK · NAGATO växer med 729% jämfört samma period 2020 · NAGATO inleder partnerskap med

Read report here