Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-06-28 14:56

Idag 2021-06-28 höll Tourn International AB(publ) årsstämma. Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske. Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. Stämman beslutade enligt förslag, följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Nyval av Elin Bäckman. Gustaf Kellner fortsätter som styrelsens ordförande. Stämman beslutade om omval av revisorsfirma enligt styrelsens förslag; Ernst & Young AB som

Read report here