Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-05-17 08:57

- Se pdf för fullständig rapport -   Händelser Q1 2021   · Koncernen visar tillväxt med 17% vilket ger en omsättning om 19,5 MSEK · NAGATO växer med 246% jämfört samma period 2020 · Försäljning av Aktier HUBSO Group AB · Kärnverksamheten levererar en bruttomarginal om 34% (26%) · Intäkter per anställd stiger till 0,6 MSEK (0,41 MSEK) under Q1 · Genomfört riktad emission om 9 MSEK TOURN visar tillväxt om 17% under kvartalet med fokus på kärnverksamheten. Vinst för koncernen under Q1 med ett resultat på 2 078 846 kr vilket ger en vinstmarginal om +10,6% samt

Read report here