Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-05-04 13:51

Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) 2021-05-04  Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 3 juni 2021 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 26 maj 2021, anmälan ska inkommit till bolaget senast den 26 maj 2021. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm eller via e-post [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr,

Read report here