Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2021-02-17 09:11

Bokslutskommuniké 2020 TOURN International AB(publ)- Stockholm 2021-02-17 Se pdf för fullständig rapport Q4 2020 · Positivt Justerat EBITDA-resultat om 2,7 MSEK, rensat från resultatpåverkan av intressebolaget HUBSO · Rekordomsättning om 30 MSEK, levererat på enbart kärnverksamheten · Kärnverksamheten levererar en bruttomarginal om 37% (26%) · Omsättningen för NAGATO växer igen och landar på 8,87 MSEK (2,36) · Vid utgången av kvartalet är kassan 3,2 MSEK. Vilket är en ökning med cirka 3 MSEK under kvartalet. 2020 helår · Koncernens EBIT-resultat landar på 22 MSEK

Read report here