Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-11-12 09:00

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 Översikt 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 koncernen Nettoomsättning 18 068 483* 28 893 005 56 531 295 65 341 997 94 685 670 Resultat efter −2 369 776 −4 586 087 28 068 334 −6 479 092 −17 149 112 finansiella poster Balansomslutning 58 504 767 32 559 977 58 504 767 32 559 977 28 412 293 Soliditet 37% 26% 37% 26% −3% Resultat per −0,29 −0,55 3,38 −0,78 −2,07 aktie 2020-07-01

Read report here