Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-06-22 17:02

Idag 2020-06-22 höll Tourn International AB(publ) årsstämma. · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Olle Söderberg, Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Gustaf Kellner fortsätter som styrelsens ordförande. · Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma enligt styrelsens förslag; Ernst &

Read report here