Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2020-05-18 11:08

Tourns årsstämma är senarelagd och flyttad till 22 juni 2020. Nedan följer kallelse till årsstämma.   Kallelse till årsstämma i Tourn International AB (publ) 2020-05-18  Aktieägarna i Tourn International AB(publ) 556800-7461 kallas härmed till bolagsstämma 22 juni 2020 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 15 juni 2020, anmälan ska inkommit till bolaget senast den 15 juni 2020. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Tourn,

Read report here