Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-11-22 08:43

KONCERNEN 2019-07-01- 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2019-09-30 2018-09-30 - 2019-09 - 2018-09 - 2018-12 -30 -30 -31 Nettoomsättning 28 893 005 12 785 201 65 341 997 35 634 734 53 359 200 Resultat efter -78 787 -2 011 757 -1 971 792 -3 458 459 -12 602 066 finansiella poster Periodens 512 119 -1 894 899 -1 252 350 -3 255 372 -12 330 347 resultat Balansomslutning 37 067 277 30 750 019 37 067 277 30 750 019 26 141 322 Soliditet

Read report here