Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-08-23 12:47

Översikt           Koncernen   2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 Nettoomsättning 18 918 258 11 439 654 36 448 992 22 849 534 53 359 200 Resultat efter -2 330 668 -1 535 215 -1 893 005 -1 446 701 -12 602 finansiella 066 poster Balansomslutning 28 316 151 30 651 682 28 316 151 30 651 682 26 141 322 Soliditet 34% 64% 34%

Read report here