Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-21 17:37

Idag 2019-05-21 höll Tourn International AB(publ) årsstämma. · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman, Olle Söderberg, Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Björn Mannerqvist har avböjt omval på grund av andra åtaganden. · Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Grant Thornton med

Read report here