Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-05-07 11:09

Tourn International AB(publ) håller årsstämma 2019-05-21. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-15. 11 . Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter. 12. Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. 13. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Robin Stenman, Olle Söderberg, Mike Jacobson och Gustaf Kellner.

Read report here