Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2019-02-22 10:54

Finansiell översikt jan-dec 2018 Totala intäkter uppgick till 58 026 (49 476) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -11 172 (-163) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -12 451 (-611) TSEK Rörelseresultat, justerad EBITDA uppgick till -3 464 TSEK Periodens resultat uppgick till -12 330 (-483) TSEK Resultat per aktie uppgick till -1,48 (-0,07) Finansiell översikt okt-dec 2018 Totala intäkter uppgick till 18 937 (16 836) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -8 384 (-478) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -9 132 (-596) TSEK

Read report here