Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-04-27 13:44

VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vVD och bolagets styrelseledamot Björn Mannerqvist rekryterades som Head of Growth. Under första kvartalet har vi lagt fokus på mediabyråer och de större mediaköparna i Sverige. Responsen har varit över bolagets förväntan och vi känner att vi fått en bekräftelse på att vår plattform är helt rätt ute beträffande både tid och tekniska lösning. I vårt arbete med att få in större kunder i systemet, började vi

Read report here