Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-06-05 10:42

Under maj har verksamheten haft intäkter om 415 TSEK och kostnader om  445 TSEK, inklusive avskrivningar. VD kommentar Vi ökar våra intäkter för varje månad och tidigt in i juni ser vi att våra intäkter fortsätter att öka. Under juni lanserar vi flera plattformar som innebär nya intäktskanaler, men eftersom dessa plattformar är helt nya är det svårt för oss att kunna lämna någon typ av prognos för juni. // Robin Stenman

Read report here