Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-07-06 10:55

Under juni har verksamheten haft intäkter om 605 TSEK och kostnader om  575 TSEK, inklusive avskrivningar. Intäkter Under juni hade vi intäkter om 605 TSEK vilket är en ökning i jämförelse med föregående månad som landade på 415 TSEK. De totala kostnaderna har ökat och kommer att öka i takt med intäkterna, då provision betalas ut till profiler. Verksamhetens fasta kostnader har legat relativt stilla men förväntas minska i juli och augusti. Rapport I juli går de flesta av våra kunder på semester och vi kommer därför att rapportera för juli och augusti samtidigt. Nästa månadsrapport

Read report here