Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-07-27 12:52

VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vVD med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare från Plaza Publishing där hon arbetade som Head of Business och har bra insikt i branschen med erfarenhet och ett kontaktnät som stärker bolaget. Styrelseledamot Björn Mannerqvist började jobba operativt i bolaget som Head of Growth, med fokus på IT-plattformen och tog fram en plan för intäktsoptimering i systemet. Under första kvartalet fortsatte bolaget utveckla plattformen för att

Read report here