Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-09-10 09:07

Ersätter det tidigare publicerade pressmeddelandet 2015-09-10 kl.09:54, där texten i pressmeddelandet avsåg tidigare publicerat pressmeddelande 2015-08-26 kl.09:59 Under Augusti har verksamheten haft intäkter om 900 TSEK och kostnader om 450 TSEK, inklusive avskrivningar. I Augusti kom våra företagskunder samt influerare tillbaka efter en inaktiv Juli. Som tidigare kommunicerat valde vi att inte rapportera Juli månad och istället rapportera den tillsammans med Augusti. Juli hade intäkter om 100 TSEK. I Augusti återvände vi och våra kunder till verksamheten och vi nådde intäkter om 900

Read report here