Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-10-23 08:41

Finansiell översikt kvartal tre 2015 Totala intäkter uppgick till 2 082 (297) TSEK                                    Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 239 (-13) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 172 (-138) TSEK Periodens resultat uppgick till 186 (-138) TSEK Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,03) Finansiell översikt januari-september 2015 Totala intäkter uppgick till 3 635 (576) TSEK Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -583 (-272) TSEK Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -836 (-644) TSEK Periodens resultat uppgick till -794 (-

Read report here