Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-11-03 16:11

2015-11-03 Stockholm Det har uppstått ett tryckfel på sida 6 i kvartalsrapport tre i koncernens balansräkning. Under ”Summa eget kapital och skulder” stod det 5 740 263, men ska rätteligen stå 5 941 790. Anledningen till differensen beror på att avsättningar inte räknades med. En ny rättad kvartalsrapport lämnas härmed, se bifogad fil. //Robin Stenman Tourn International AB (publ) [email protected] Tourn.se ([email protected])

Read report here