Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-11-10 14:13

Under oktober har verksamheten haft intäkter om 1 180 TSEK och kostnader om 920 TSEK, inklusive avskrivningar. Oktober har präglats av nya samarbeten och bokningar inför november och december. Vi kommer under kvartal fyra öka våra kostnader i form av satsning av vår säljorganisation, detta ska resultera i ökad omsättning främst i november och december. Internationell expansion Vi närmar oss nu vårt första steg utanför Sverige, och förväntas lansera delar av våra plattformar utomlands i december 2015. Mer information om den internationella expansionen kommer i ett separat pressmeddelande

Read report here