Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2015-12-09 13:47

Under november har verksamheten haft intäkter om 1 350 TSEK och kostnader om 843 TSEK, inklusive avskrivningar. November har kännetecknats av många nya kunder som funnit vårt marknadsföringsverktyg inför julkampanjerna. Tourn används av allt fler företag och mediebyråer samtidigt som intresset ökar markant. Tourn blir en allt mer viktig plattform vid digital marknadsföring och vi ser att Tourn tas med i mediebyråernas budgetar inför 2016. // Robin Stenman

Read report here