Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-01-18 07:57

Under december har verksamheten haft intäkter om 830 TSEK och kostnader om 804 TSEK, inklusive avskrivningar. Vi kan i och med detta pressmeddelande meddela att bolaget har vänt sitt resultat till positivt på helåret. Första halvåret bestod näst intill uteslutande av utveckling och strukturering av bolaget och vi drog därför på oss kostnader. Första halvåret nådde vi ett EBIT resultat på ca -1 MSEK, vilket vi nu har vänt. December landar på ett positivt resultat, vi hade dock siktat på högre siffror. December 2015 var överlag en sämre månad i vår bransch då många kunder gick tidigt på

Read report here