Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-02-11 12:56

2016-02-11 Stockholm 2015 har varit ett lärorikt år för oss och vi känner att vi nu har hittat vår form. Vi har identifierat områden vi är bra på samt områden vi vill bli bättre på. Denna lärdom tar vi med oss in i 2016. Januari är som tidigare nämnt en sämre månad omsättningsmässigt. Eftersom slutkund konsumerar ytterst lite under januari väljer många företag att avvakta med sin marknadsföring. Vår omsättning för januari månad landar på cirka 200 TSEK, vilket var enligt våra förväntningar. Januari har däremot varit en väldigt bra månad för oss om man ser till orderingångar och nya

Read report here