Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-03-29 12:03

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. 10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Björn

Read report here