Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-04-13 11:34

Den 12:e april höll Tourn International AB (publ) årsstämma. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2015 ska ingen utdelning ske. - Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Robin Stenman, Olle Söderberg, Marianne Östlund samt Björn Mannerqvist genom omval. Nyval av Patrik Gransäter. - Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per

Read report here