Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-04-18 10:27

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil) FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2016                                               Totala intäkter uppgick till 1 921 (388) TSEK                                                         Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -374 (-403) TSEK                                                              Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -436 (-521) TSEK                                                          Periodens resultat uppgick till -423 (-507) TSEK                                                    Resultat per

Read report here