Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-06-13 12:30

Maj månad har varit spännande för Tourn då vi fått mycket uppmärksamhet i media. Vi fick möjligheten att presentera Tourn och dess plattform på Stockholm Media Week för hundratals marknadschefer och alla byråer. Då Tourn skiljer sig väsentligt från våra kollegor i branschen, sett till teknisk lösning, så är kommunikationen och uppmärksamheten i media viktigt för Tourn. Vi kommer att aktivt jobba med utöka synligheten i media under 2016. Vi ökade omsättningen i jämförelse med förra månad till 1,2 MSEK under maj (0,9 MSEK i april) och siktar på att öka omsättningen ytterligare under juni.

Read report here