Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2016-10-24 10:18

VD kommentar Kvartal tre har varit en strategiskt viktig period för Tourn, och allt har gått enligt plan. Vårt mål var att öka Tourns synlighet i branschen och rekrytera de allra starkaste profilerna i Sverige, vilket jag anser att vi lyckats med. I juli gjordes en riktad emission för att stärka kassan då vi behövde vara beredda på att ta en större kostnad för vår strategiska plan, samtidigt att det skedde under en period som är relativt svag i vår bransch.  Juli var nästintill helt stillastående och augusti kom igång efter att halva månaden hade gått, på grund av ledighet bland kunder.

Read report here