Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-02-13 14:51

Finansiell översikt kvartal 4 2016                                  Totala intäkter uppgick till 8 134 (3 545) TSEK                      Rörelseresultat, EBITDA uppgick till  10 (847) TSEK                      Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -108 (797) TSEK                     Periodens resultat uppgick till -91 (807) TSEK                     Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,12)                                                                Finansiell översikt januari-dec 2016                                      Totala intäkter uppgick till 15 536 (7

Read report here