Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-03-14 07:54

I februari 2017 landade intäkterna på 2.9 msek (0,9 msek februari 2016). Våra intäkter fortsätter att öka på samtliga plattformar och vi förväntar oss att öka intäkterna ytterligare i mars. Under kvartal två kommer vi att lansera ett nytt verktyg till Tourn plattformen, ett analysverktyg som hjälper kunderna att göra helhetsanalyser innan de ingår samarbeten. Analysverktyget kan estimera utfall av ett ingående samarbete och innehåller andra funktioner för att ge kunden så bra förutsättningar som möjligt. Vi använder oss av analyserna internt idag, men en version av verktyget kommer nu att

Read report here