Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-04 13:32

2017-04-04 - Stockholm 11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter. 12. Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. 13. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Björn Mannerqvist, Robin Stenman, Olle Söderberg och Marianne Östlund och Patrik Gransäter. 14. Styrelsen föreslår ny revisor; Grant Thornton som revisionsbolag med huvudrevisor

Read report here