Investor Relations

Tourns Youtube-plattform Nagato tecknar avtal med Tourn International (Finwire)

2017-04-19 10:41

· Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. · För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske. · Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande – omval av Olle Söderberg, Robin Stenman, Björn Mannerqvist, Marianne Östlund och nyval av Michael Jacobson. Olle Söderberg fortsätter som ordförande. · Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma: Grant Thornton med huvudrevisor Thomas Daae. ·  Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett

Read report here